Terrorisme, da’s niet tof.

Door -Tom op vrijdag 3 januari 2014 15:56 - Reacties (8)
Categorie: -, Views: 3.849

Dát is iets waar we het allemaal wel over eens zijn. Terrorisme, dat moet je niet willen. Daar zijn we het gelukkig over eens. Maar wat is terrorisme eigenlijk? Dáár zijn we het nog niet helemaal over eens. Juristen, politiciologen en psychologen hebben zich over het vraagstuk gebogen, maar moeten we nog steeds een definitie ontberen. Het is niet tof, en daarmee is de kous afgedaan.

Wie zich er in ieder geval níet mee bezig houden, zijn de heren van de Oxford University Press. Volgens hen gaat het om ‘the unofficial or unauthorized use of violence and intimidation in the pursuit of political aims’. Dat deze heren het niet helemaal begrepen hebben, moge duidelijk zijn. Deze omschrijving mist nuance: het zou impliceren dat praktisch iedere demonstratie een daad van terrorisme is; en nog erger, het zou impliceren dat de Verenigde Staten een terroristische staat is. Dat kan niet. Dat dat mag niet. De War or Terror, Guantanamo Bay of de activiteiten van de National Security Agency hebben immers een hoger doel.

Het is ondenkbaar om te stellen dat de aanslagen van elf september een ‘lesser evil’ is dan de daarop volgende interventie in Afghanistan. Immers, de laatste dient toch een hoger doel? Gelukkig heeft dat idee de laatste jaren aan betekenis ingeboet, al hebben de cultuuruniversalisten in de Westerse wereld nog steeds de overhand: het idee dat de eigen cultuur ‘beter’ is dan andere culturen. Dat is overigens niet slechts een Westers fenomeen – het is dat met name de huidige Westerse wereld ook daadwerkelijk de, economische en militaire, middelen heeft om haar eigen cultuur bij anderen op te dringen.

Cultuuruniversalisme is exact de reden waarom terrorisme niet gedefineerd kan worden. Het is louter een woord met politieke betekenis, en eigenlijk weet iedereen wel wat met het begrip bedoeld wordt: extremistische, bij voorkeur Islamistische, organisaties en/of overheden die hun idealen aan ons proberen op te dringen door het gebruik van geweld, angst en/of intimidatie. Het zou alleen niet echt passen om het zo te omschrijven. Want immers, binnen onze mooie, Westerse cultuur is iedereen gelijk. Ongeacht het geslacht, ongeacht de herkomst en ongeacht de religie.

Dat de heren van de Oxford University Press het niet bij het rechte eind hadden, moge ondertussen wel duidelijk zijn. Maar wie gaat het ons dan wel vertellen? Misschien moeten we het eens bij de National Security Agency proberen. Die weten immers wel meer. Veel meer. Ongeautoriseerd; intimiderend en met een politiek oogmerk - maar wél voor de nationale veiligheid!

Ja, Oxford, het is nodig tijd om de definitie aan te passen.

Reacties


Door Tweakers user almar, vrijdag 3 januari 2014 16:56

Mijns inziens heb je het mis. "De War or Terror, Guantanamo Bay of de activiteiten van de National Security Agency" zijn allen voorbeelden van 'officieel' geweld en in het geval van de NSA, zij analyseren, ze hebben geen offensief. Ik vind het een goede beknopte beschrijving. En ik denk dat je geautoriseerd moet zien als gedoogd, actief of passief ondersteund door de meerderheid van de globaal betrokken wereld.

Door Tweakers user Jeroenneman, vrijdag 3 januari 2014 17:50

Er staat unofficial of unauthorized.

Maar precies hierdoor kan een overheid eigenlijk geen terrorisme bedrijven. Die zal immers altijd" authorized" geweld gebruiken.

Door Tweakers user Blokker_1999, vrijdag 3 januari 2014 17:58

Deze omschrijving mist nuance: het zou impliceren dat praktisch iedere demonstratie een daad van terrorisme is; en nog erger, het zou impliceren dat de Verenigde Staten een terroristische staat is. Dat kan niet.
Ik wil net het omgekeerde zeggen: Gitmo en consoorten zijn officieel en goedgekeurd door de overheid en vallen volgens die definitie dus NIET onder terrorisme terwijl ze daar imho net wel zouden moeten ondervallen. De VSA wil net angst zaaien bij o.a. moslimterroristen (en is daarom ook het grootste doel van die terroristen) maar doet dit op een manier die op weinig tot geen steun kan rekenen van de international publieke opinie.

terrorisme is uiteindelijk een subjectief gegeven want een persoon kan voor de ene een terrorist zijn en voor de andere een vrijheidsstreider.

Ik zie trouwens dat de VSA bij U al goed werk heeft geleverd door terrorisme aan de islam te linken. De islam heeft helemaal niets met terrorisme te maken maar word misbruikt door terroristen om hun daden goed te praten.

Vergis je niet, ik aanzie de VSA als een grotere bedreiging voor de wereldvrede dan elke terroristische groepering. Zij vinden van zichzelf dat zij het recht hebben om overal ter wereld hun wil te gaan opleggen. Zij vinden dat zij het superieure volk zijn (tiens, hadden we hier in europa 70 jaar terug zo ook niemand zitten?). Zij hebben 9/11 laten gebeuren (werden door meerdere buitenlandse inlichtingendiensten verwittigd dat de vliegtuigen gekaapt zouden worden) en hebben een oorlog in het midden oosten ontketend die vandaag nog altijd verder gaat. Voor de bijna 3000 mensen die die dag zijn omgekomen, zijn er meer dan een honderdvoud omgekomen in Afghanistan. Moest men dan nog stabiliteit in de regio brengen, was het zo geen probleem, maar voor de gemiddelde Afghaan of Irakees is het dagelijkse leven er niet op verbeterd.

Door Tweakers user -Tom, vrijdag 3 januari 2014 18:19

Jeroenneman schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 17:50:
Er staat unofficial of unauthorized.

Maar precies hierdoor kan een overheid eigenlijk geen terrorisme bedrijven. Die zal immers altijd" authorized" geweld gebruiken.
Niet perse. Ook de Verenigde Staten heeft een scheiding van machten. Nu is die scheiding, net als in Nederland, in de Verenigde Staten verre van perfect, maar het komt neer op de scheiding tussen wetgevende (congress), uitvoerende (president, administratie) en rechterlijke macht. In de laatste jaren zijn er talloze voorbeelden geweest waar de uitvoerende macht, de Bush/Obama-administratie buiten de wettelijke kaders van 'Congress' handelen.

Door Tweakers user -Tom, vrijdag 3 januari 2014 18:34

Blokker_1999 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 17:58:
[...]
Ik wil net het omgekeerde zeggen: Gitmo en consoorten zijn officieel en goedgekeurd door de overheid en vallen volgens die definitie dus NIET onder terrorisme terwijl ze daar imho net wel zouden moeten ondervallen. [...]
Ongeautoriseerd optreden doen ze in feite wel. In de afgelopen decennia hebben de Bush- en Obama-administratie, de uitvoerende macht, vaak buiten de wettelijke kaders gehandeld (zie ook de reactie op Jeroenneman). Of deze op een zodanige wijze 'opgerekt' dat zelfs een leek weet dat er sprake is van détournement de pouvoir: het aanwenden van een bevoegdheid, anders dan waar deze voor bedoeld is. Of nog erger: het gebruik van bevoegdheden die überhaupt niet bestaan, zoals de NSA doet.
Blokker_1999 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 17:58:
terrorisme is uiteindelijk een subjectief gegeven want een persoon kan voor de ene een terrorist zijn en voor de andere een vrijheidsstreider.

[...]
Ben het hieromtrent volledig met je eens. Juist het gegeven dat 'terrorisme' zo'n subjectief begrip is, maakt dat ik het zo bezwaarlijk vind.
Blokker_1999 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 17:58:
Vergis je niet, ik aanzie de VSA als een grotere bedreiging voor de wereldvrede dan elke terroristische groepering. Zij vinden van zichzelf dat zij het recht hebben om overal ter wereld hun wil te gaan opleggen. Zij vinden dat zij het superieure volk zijn (tiens, hadden we hier in europa 70 jaar terug zo ook niemand zitten?). Zij hebben 9/11 laten gebeuren (werden door meerdere buitenlandse inlichtingendiensten verwittigd dat de vliegtuigen gekaapt zouden worden) en hebben een oorlog in het midden oosten ontketend die vandaag nog altijd verder gaat. Voor de bijna 3000 mensen die die dag zijn omgekomen, zijn er meer dan een honderdvoud omgekomen in Afghanistan. Moest men dan nog stabiliteit in de regio brengen, was het zo geen probleem, maar voor de gemiddelde Afghaan of Irakees is het dagelijkse leven er niet op verbeterd.
Begrijp me niet verkeerd, mijn gehele blog was ook bedoeld om aan te geven dat het beleid van de Verenigde Staten ontzettend hypocriet is. De Verenigde Staten heeft ten dele de ontwrichting van de internationale veiligheid op haar geweten.

Deze blog is dan ook met name sarcastisch van aard. Het is mijn eerste poging; aanvullingen en aanmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom :-)

Door Tweakers user jarrin, vrijdag 3 januari 2014 19:20

Blokker_1999 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 17:58:
[...]
Vergis je niet, ik aanzie de VSA als een grotere bedreiging voor de wereldvrede dan elke terroristische groepering.
Je bent niet de enige ;)

Door Tweakers user dere12, zaterdag 4 januari 2014 08:52

Terrorisme is inderdaad een lastig begrip, wat voor de 1 een vrijheidsstrijder is noemt de ander een terrorist. De VS mag dan zichzelf 'authorizen', ze handelen echter vaak tegen het internationaal recht (bv VN, conventie van Genève).

Drone aanvullen op zogeheten Al-Qaeda doelen heb ik niet zoveel moeite mee, maar lukraak je eigen wil opleggen aan andere volken zou je een vorm van staatsterrorisme kunnen noemen.

Wie zijn de good en de bad guys? De VS kun je in beide hokjes plaatsen, de sympathie hebben ze met hun onrechtmatige 2e Irak oorlog en leugenachtige bewijzen al lang verspeeld.

Door Tweakers user Leo1010, zaterdag 4 januari 2014 10:52

dere12 schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 08:52:
Drone aanvullen op zogeheten Al-Qaeda doelen heb ik niet zoveel moeite mee
Nadruk op "zogeheten", er zijn de afgelopen paar jaar minstens 3 bruiloften opgeblazen door drones.

Reageren is niet meer mogelijk